Τηλέφωνο Επικοινωνίας +30 2104205839

Επιλέξτε συνδυασμό πτήσεων

 • 0ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  18:20 Ελ. Βενιζέλος

  20:50 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  11:30 Istanbul Airport

  12:00 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 1ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  13:30 Ελ. Βενιζέλος

  16:00 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  11:30 Istanbul Airport

  12:00 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 2ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  18:20 Ελ. Βενιζέλος

  20:50 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  16:50 Istanbul Airport

  17:20 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 3ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  13:30 Ελ. Βενιζέλος

  16:00 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  16:50 Istanbul Airport

  17:20 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 4ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  18:20 Ελ. Βενιζέλος

  20:50 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  16:35 Gokcen Airport

  17:00 Ελ. Βενιζέλος

  Pegasus Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 5ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  13:30 Ελ. Βενιζέλος

  16:00 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  16:35 Gokcen Airport

  17:00 Ελ. Βενιζέλος

  Pegasus Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 6ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  17:45 Ελ. Βενιζέλος

  20:05 Gokcen Airport

  Pegasus Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  16:35 Gokcen Airport

  17:00 Ελ. Βενιζέλος

  Pegasus Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 7ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  18:20 Ελ. Βενιζέλος

  20:50 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  19:55 Istanbul Airport

  20:25 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 8ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  18:20 Ελ. Βενιζέλος

  20:50 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  08:10 Istanbul Airport

  08:35 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 9ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  18:20 Ελ. Βενιζέλος

  20:50 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  13:50 Istanbul Airport

  14:15 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 10ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  13:30 Ελ. Βενιζέλος

  16:00 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  08:10 Istanbul Airport

  08:35 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 11ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  13:30 Ελ. Βενιζέλος

  16:00 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  19:55 Istanbul Airport

  20:25 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 12ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  13:30 Ελ. Βενιζέλος

  16:00 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  13:50 Istanbul Airport

  14:15 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 13ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  10:00 Ελ. Βενιζέλος

  12:25 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  11:30 Istanbul Airport

  12:00 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 14ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  15:05 Ελ. Βενιζέλος

  17:35 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  11:30 Istanbul Airport

  12:00 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 15ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  10:00 Ελ. Βενιζέλος

  12:25 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  19:55 Istanbul Airport

  20:25 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 16ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  15:05 Ελ. Βενιζέλος

  17:35 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  13:50 Istanbul Airport

  14:15 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 17ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  10:00 Ελ. Βενιζέλος

  12:25 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  08:10 Istanbul Airport

  08:35 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 18ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  15:05 Ελ. Βενιζέλος

  17:35 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  19:55 Istanbul Airport

  20:25 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 19ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  10:00 Ελ. Βενιζέλος

  12:25 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  13:50 Istanbul Airport

  14:15 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 20ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  15:05 Ελ. Βενιζέλος

  17:35 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  08:10 Istanbul Airport

  08:35 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 21ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  10:00 Ελ. Βενιζέλος

  12:25 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  16:50 Istanbul Airport

  17:20 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 22ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  15:05 Ελ. Βενιζέλος

  17:35 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  16:50 Istanbul Airport

  17:20 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 23ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  15:05 Ελ. Βενιζέλος

  17:35 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  16:35 Gokcen Airport

  17:00 Ελ. Βενιζέλος

  Pegasus Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 24ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  10:00 Ελ. Βενιζέλος

  12:25 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  16:35 Gokcen Airport

  17:00 Ελ. Βενιζέλος

  Pegasus Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 25ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  21:15 Ελ. Βενιζέλος

  23:40 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  13:50 Istanbul Airport

  14:15 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 26ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  21:15 Ελ. Βενιζέλος

  23:40 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  19:55 Istanbul Airport

  20:25 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 27ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  21:15 Ελ. Βενιζέλος

  23:40 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  08:10 Istanbul Airport

  08:35 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 28ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  13:30 Ελ. Βενιζέλος

  16:00 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  19:55 Istanbul Airport

  20:25 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 29ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  10:00 Ελ. Βενιζέλος

  12:25 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  11:30 Istanbul Airport

  12:00 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 30ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  15:05 Ελ. Βενιζέλος

  17:35 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  16:50 Istanbul Airport

  17:20 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 31ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  10:00 Ελ. Βενιζέλος

  12:25 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  16:50 Istanbul Airport

  17:20 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 32ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  13:30 Ελ. Βενιζέλος

  16:00 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  13:50 Istanbul Airport

  14:15 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 33ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  18:20 Ελ. Βενιζέλος

  20:50 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  13:50 Istanbul Airport

  14:15 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 34ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  18:20 Ελ. Βενιζέλος

  20:50 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  19:55 Istanbul Airport

  20:25 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 35ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  13:30 Ελ. Βενιζέλος

  16:00 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  08:10 Istanbul Airport

  08:35 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 36ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  18:20 Ελ. Βενιζέλος

  20:50 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  08:10 Istanbul Airport

  08:35 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 37ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  15:05 Ελ. Βενιζέλος

  17:35 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  11:30 Istanbul Airport

  12:00 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 38ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  21:15 Ελ. Βενιζέλος

  23:40 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  11:30 Istanbul Airport

  12:00 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 39ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  21:15 Ελ. Βενιζέλος

  23:40 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  16:50 Istanbul Airport

  17:20 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 40ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  21:15 Ελ. Βενιζέλος

  23:40 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  11:30 Istanbul Airport

  12:00 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 41ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  21:15 Ελ. Βενιζέλος

  23:40 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  16:50 Istanbul Airport

  17:20 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 42ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  21:15 Ελ. Βενιζέλος

  23:40 Istanbul Airport

  Turkish Airlines

  Επιστροφή 02/03/2023

  16:35 Gokcen Airport

  17:00 Ελ. Βενιζέλος

  Pegasus Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 43ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  21:15 Ελ. Βενιζέλος

  23:40 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  16:35 Gokcen Airport

  17:00 Ελ. Βενιζέλος

  Pegasus Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 44ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  21:15 Ελ. Βενιζέλος

  23:40 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  19:55 Istanbul Airport

  20:25 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 45ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  21:15 Ελ. Βενιζέλος

  23:40 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  08:10 Istanbul Airport

  08:35 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 46ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 26/02/2023

  21:15 Ελ. Βενιζέλος

  23:40 Istanbul Airport

  Aegean

  Επιστροφή 02/03/2023

  13:50 Istanbul Airport

  14:15 Ελ. Βενιζέλος

  Turkish Airlines

  Επιλογή Τιμή πακέτου

Ξενοδοχεία

 • Almina Hotel 4*
  Τιμή Πακέτου:
  (Με πρωινό):
  Επιλογή
 • Alzer Hotel 3*
  Τιμή Πακέτου:
  (Με πρωινό):
  Επιλογή

Τι Περιλαμβάνεται

Το Ταξιδιωτικό Πακέτο Περιλαμβάνει:

Αεροπορικά εισιτήρια
Φόροι Αεροδρομίου και Καυσίμων
Μία χειραποσκευή διαστάσεων cm
Διαμονή
Ταξιδιωτική υποστήριξη του γραφείου μας (πραγματοποίηση check in, χάρτες, ταξιδιωτικούς οδηγούς, δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων για μουσεία, 24 ώρη εξυπηρέτηση)
Οι τιμές που αναγράφονται είναι ανά άτομο με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων (σε δίκλινο δωμάτιο)
Επιβάρυνση μονόκλινου δωματίου συν 40%

Το Ταξιδιωτικό Πακέτο Δεν Περιλαμβάνει:

Τοπικός δημοτικός φόρος 2€ ανά διανυκτέρευση ανά άτομο
Μεταφορά από και προς τα Αεροδρόμια και Ξενοδοχεία
Προσωπικά έξοδα και είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους, Ξεναγήσεις
Επιπλέον αποσκευές. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
Προαιρετική ταξιδιωτική ασφάλιση αξίας 20€
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα ανωτέρω

Τρόποι πληρωμής

Μετά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την επικοινωνία ενός εκπροσώπου του πρακτορείου μας μαζί σας, μπορείτε να κάνετε την εξόφληση ή την καταβολή προκαταβολής (ανάλογα το πακέτο) με έναν από του παρακάτω τρόπους

 • Κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς
 • Πληρωμή μετρητών με επίσκεψη στα γραφεία του πρακτορείου μας
 • Online πληρωμή με οποιαδήποτε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα (δεν χρειάζεται να έρθετε στα γραφεία μας, γίνεται ηλεκτρονικά)

Πολιτική Ακύρωσης

Για να επιτύχει το πρακτορείο μας αυτές τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, σε περίπτωση μίας νέας κράτησης προβαίνουμε στην προπληρωμή για εσάς του ξενοδοχείου και των αεροπορικών εισιτηρίων. Γι αυτόν τον λόγο δεν γίνεται να ακυρωθεί η κράτησή σας μετά την τηλεφωνική επιβεβαίωση από τον εκπρόσωπό μας. Ιδιαίτερα το ποσό της ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ δεν δύναται να επιστραφεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ακυρωθεί και να επιστραφεί μέρος του ποσού από το ξενοδοχείο που όμως εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική του εκάστοτε ξενοδοχείου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πακέτο (μην ξεχάσετε να έχετε επιλέξει την πτήση και το ξενοδοχείο που σας ενδιαφέρει).Η εταιρεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 24 ωρών

Ενδιαφέρομαι

Τι Προσφέρουμε

Το Kamper Tourism σας προσφέρει μία νέα ταξιδιωτική εμπειρία. Διαλέξτε το πακέτο που σας ταιριάζει και αφήστε την οργάνωση του ταξιδιού σας στο γραφείο μας.

 • - Προσωποποιημένη υποστήριξη
 • - 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη
 • - Σας προσφέρουμε ταξιδιωτικούς οδηγούς για το πως θα κινηθείτε αυτόνομα στον προορισμό σας
 • - Σας παρέχουμε προτεινόμενο ημερήσιο πρόγραμμα
 • - Σας παρέχουμε αναλυτικές οδηγίες για το πως θα φτάσετε στο ξενοδοχείο σας
 • - Σας παρέχουμε την δυνατότητα να κλείσετε μουσεία/δραστηριότητες μέσα από το γραφείο μας
 • - Σας προτείνουμε ημερήσιες αποδράσεις
 • - Αναλαμβάνουμε να πραγματοποιήσουμε τα check in και την προσθήκη πρόσθετων υπηρεσιών από τις αεροπορικές