Τηλέφωνο Επικοινωνίας +30 2104205839

Επιλέξτε συνδυασμό πτήσεων

 • 0ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  11:30 Ελ. Βενιζέλος

  14:00 Orly Airport

  Transavia France

  Επιστροφή 01/03/2023

  14:00 Charles de Gaulle

  18:00 Ελ. Βενιζέλος

  Sky Express

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 1ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  10:45 Ελ. Βενιζέλος

  13:05 Charles de Gaulle

  Sky Express

  Επιστροφή 01/03/2023

  14:00 Charles de Gaulle

  18:00 Ελ. Βενιζέλος

  Sky Express

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 2ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  11:30 Ελ. Βενιζέλος

  14:00 Orly Airport

  Transavia France

  Επιστροφή 01/03/2023

  19:40 Charles de Gaulle

  23:55 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 3ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  10:45 Ελ. Βενιζέλος

  13:05 Charles de Gaulle

  Sky Express

  Επιστροφή 01/03/2023

  19:40 Charles de Gaulle

  23:55 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 4ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  11:30 Ελ. Βενιζέλος

  14:00 Orly Airport

  Transavia France

  Επιστροφή 01/03/2023

  12:05 Charles de Gaulle

  16:20 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 5ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  15:00 Ελ. Βενιζέλος

  17:35 Charles de Gaulle

  Air France

  Επιστροφή 01/03/2023

  14:00 Charles de Gaulle

  18:00 Ελ. Βενιζέλος

  Sky Express

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 6ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  10:45 Ελ. Βενιζέλος

  13:05 Charles de Gaulle

  Sky Express

  Επιστροφή 01/03/2023

  12:05 Charles de Gaulle

  16:20 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 7ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  15:00 Ελ. Βενιζέλος

  17:35 Charles de Gaulle

  Air France

  Επιστροφή 01/03/2023

  19:40 Charles de Gaulle

  23:55 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 8ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  15:00 Ελ. Βενιζέλος

  17:35 Charles de Gaulle

  Air France

  Επιστροφή 01/03/2023

  12:05 Charles de Gaulle

  16:20 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 9ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  08:35 Ελ. Βενιζέλος

  11:10 Charles de Gaulle

  Aegean

  Επιστροφή 01/03/2023

  14:00 Charles de Gaulle

  18:00 Ελ. Βενιζέλος

  Sky Express

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 10ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  16:15 Ελ. Βενιζέλος

  18:45 Charles de Gaulle

  Aegean

  Επιστροφή 01/03/2023

  19:40 Charles de Gaulle

  23:55 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 11ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  16:15 Ελ. Βενιζέλος

  18:45 Charles de Gaulle

  Aegean

  Επιστροφή 01/03/2023

  14:00 Charles de Gaulle

  18:00 Ελ. Βενιζέλος

  Sky Express

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 12ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  08:35 Ελ. Βενιζέλος

  11:10 Charles de Gaulle

  Aegean

  Επιστροφή 01/03/2023

  19:40 Charles de Gaulle

  23:55 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 13ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  15:00 Ελ. Βενιζέλος

  17:35 Charles de Gaulle

  Air France

  Επιστροφή 01/03/2023

  09:45 Charles de Gaulle

  14:00 Ελ. Βενιζέλος

  Air France

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 14ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  16:15 Ελ. Βενιζέλος

  18:45 Charles de Gaulle

  Aegean

  Επιστροφή 01/03/2023

  12:05 Charles de Gaulle

  16:20 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 15ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  08:35 Ελ. Βενιζέλος

  11:10 Charles de Gaulle

  Aegean

  Επιστροφή 01/03/2023

  12:05 Charles de Gaulle

  16:20 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 16ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  08:35 Ελ. Βενιζέλος

  11:10 Charles de Gaulle

  Aegean

  Επιστροφή 01/03/2023

  19:40 Charles de Gaulle

  23:55 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 17ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  08:35 Ελ. Βενιζέλος

  11:10 Charles de Gaulle

  Aegean

  Επιστροφή 01/03/2023

  14:00 Charles de Gaulle

  18:00 Ελ. Βενιζέλος

  Sky Express

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 18ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  11:30 Ελ. Βενιζέλος

  14:00 Orly Airport

  Transavia France

  Επιστροφή 01/03/2023

  09:45 Charles de Gaulle

  14:00 Ελ. Βενιζέλος

  Air France

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 19ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  11:30 Ελ. Βενιζέλος

  14:00 Orly Airport

  Transavia France

  Επιστροφή 01/03/2023

  09:45 Charles de Gaulle

  14:00 Ελ. Βενιζέλος

  Air France

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 20ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  08:35 Ελ. Βενιζέλος

  11:10 Charles de Gaulle

  Aegean

  Επιστροφή 01/03/2023

  12:05 Charles de Gaulle

  16:20 Ελ. Βενιζέλος

  Aegean

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 21ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  10:45 Ελ. Βενιζέλος

  13:05 Charles de Gaulle

  Sky Express

  Επιστροφή 01/03/2023

  09:45 Charles de Gaulle

  14:00 Ελ. Βενιζέλος

  Air France

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 22ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  10:45 Ελ. Βενιζέλος

  13:05 Charles de Gaulle

  Sky Express

  Επιστροφή 01/03/2023

  09:45 Charles de Gaulle

  14:00 Ελ. Βενιζέλος

  Air France

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 23ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  08:35 Ελ. Βενιζέλος

  11:10 Charles de Gaulle

  Aegean

  Επιστροφή 01/03/2023

  09:45 Charles de Gaulle

  14:00 Ελ. Βενιζέλος

  Air France

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 24ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  16:15 Ελ. Βενιζέλος

  18:45 Charles de Gaulle

  Aegean

  Επιστροφή 01/03/2023

  09:45 Charles de Gaulle

  14:00 Ελ. Βενιζέλος

  Air France

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 25ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  16:15 Ελ. Βενιζέλος

  18:45 Charles de Gaulle

  Aegean

  Επιστροφή 01/03/2023

  09:45 Charles de Gaulle

  14:00 Ελ. Βενιζέλος

  Air France

  Επιλογή Τιμή πακέτου
 • 26ος Συνδυασμός Πτήσεων

  Αναχώρηση 24/02/2023

  08:35 Ελ. Βενιζέλος

  11:10 Charles de Gaulle

  Aegean

  Επιστροφή 01/03/2023

  09:45 Charles de Gaulle

  14:00 Ελ. Βενιζέλος

  Air France

  Επιλογή Τιμή πακέτου

Ξενοδοχεία

 • Kyriad Hotel XIII Italie Gobelins 3*

  Kyriad Hotel XIII Italie Gobelins 3*

  + Πληροφορίες Ξενοδοχείου
  Τιμή Πακέτου:
  (χωρίς πρωινό):
  Προσθήκη Πρωινού +63€
  Επιλογή
 • Belambra Hotel 3*
  Τιμή Πακέτου:
  (Με πρωινό):
  Επιλογή
 • La Manufacture 3*
  Τιμή Πακέτου:
  (χωρίς πρωινό):
  Επιλογή
 • Du Lion 2*
  Τιμή Πακέτου:
  (χωρίς πρωινό):
  Επιλογή
 • Best Western Anjou Lafayette 3*

  Best Western Anjou Lafayette 3*

  + Πληροφορίες Ξενοδοχείου
  Τιμή Πακέτου:
  (χωρίς πρωινό):
  Προσθήκη Πρωινού +57€
  Επιλογή
 • Orchidée 3*
  Τιμή Πακέτου:
  (χωρίς πρωινό):
  Προσθήκη Πρωινού +64€
  Επιλογή
 • Nouvel Hôtel Eiffel 3*
  Τιμή Πακέτου:
  (χωρίς πρωινό):
  Επιλογή
 • Peyris Opera 3*
  Τιμή Πακέτου:
  (χωρίς πρωινό):
  Προσθήκη Πρωινού +62€
  Επιλογή
 • Le Relais Saint Charles 3*
  Τιμή Πακέτου:
  (χωρίς πρωινό):
  Επιλογή
 • Rose Bourbon 3*
  Τιμή Πακέτου:
  (χωρίς πρωινό):
  Επιλογή
 • Best Western Montcalm 3*
  Τιμή Πακέτου:
  (χωρίς πρωινό):
  Επιλογή
 • Villa Montparnasse 4*
  Τιμή Πακέτου:
  (Με πρωινό):
  Επιλογή
 • Virgina 3*
  Τιμή Πακέτου:
  (χωρίς πρωινό):
  Επιλογή
 • Sévigné 3*
  Τιμή Πακέτου:
  (χωρίς πρωινό):
  Επιλογή
 • Vic Eiffel 3*
  Τιμή Πακέτου:
  (χωρίς πρωινό):
  Προσθήκη Πρωινού +57€
  Επιλογή

Τι Περιλαμβάνεται

Το Ταξιδιωτικό Πακέτο Περιλαμβάνει:

Αεροπορικά εισιτήρια
Φόροι Αεροδρομίου και Καυσίμων
Μία χειραποσκευή διαστάσεων cm
Διαμονή
Ταξιδιωτική υποστήριξη του γραφείου μας (πραγματοποίηση check in, χάρτες, ταξιδιωτικούς οδηγούς, δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων για μουσεία, 24 ώρη εξυπηρέτηση)
Οι τιμές που αναγράφονται είναι ανά άτομο με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων (σε δίκλινο δωμάτιο)
Επιβάρυνση μονόκλινου δωματίου συν 40%

Το Ταξιδιωτικό Πακέτο Δεν Περιλαμβάνει:

Τοπικός δημοτικός φόρος 2€ ανά διανυκτέρευση ανά άτομο
Μεταφορά από και προς τα Αεροδρόμια και Ξενοδοχεία
Προσωπικά έξοδα και είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους, Ξεναγήσεις
Επιπλέον αποσκευές. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
Προαιρετική ταξιδιωτική ασφάλιση αξίας 20€
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα ανωτέρω

Τρόποι πληρωμής

Μετά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την επικοινωνία ενός εκπροσώπου του πρακτορείου μας μαζί σας, μπορείτε να κάνετε την εξόφληση ή την καταβολή προκαταβολής (ανάλογα το πακέτο) με έναν από του παρακάτω τρόπους

 • Κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς
 • Πληρωμή μετρητών με επίσκεψη στα γραφεία του πρακτορείου μας
 • Online πληρωμή με οποιαδήποτε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα (δεν χρειάζεται να έρθετε στα γραφεία μας, γίνεται ηλεκτρονικά)

Πολιτική Ακύρωσης

Για να επιτύχει το πρακτορείο μας αυτές τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, σε περίπτωση μίας νέας κράτησης προβαίνουμε στην προπληρωμή για εσάς του ξενοδοχείου και των αεροπορικών εισιτηρίων. Γι αυτόν τον λόγο δεν γίνεται να ακυρωθεί η κράτησή σας μετά την τηλεφωνική επιβεβαίωση από τον εκπρόσωπό μας. Ιδιαίτερα το ποσό της ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ δεν δύναται να επιστραφεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ακυρωθεί και να επιστραφεί μέρος του ποσού από το ξενοδοχείο που όμως εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική του εκάστοτε ξενοδοχείου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πακέτο (μην ξεχάσετε να έχετε επιλέξει την πτήση και το ξενοδοχείο που σας ενδιαφέρει).Η εταιρεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 24 ωρών

Ενδιαφέρομαι

Τι Προσφέρουμε

Το Kamper Tourism σας προσφέρει μία νέα ταξιδιωτική εμπειρία. Διαλέξτε το πακέτο που σας ταιριάζει και αφήστε την οργάνωση του ταξιδιού σας στο γραφείο μας.

 • - Προσωποποιημένη υποστήριξη
 • - 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη
 • - Σας προσφέρουμε ταξιδιωτικούς οδηγούς για το πως θα κινηθείτε αυτόνομα στον προορισμό σας
 • - Σας παρέχουμε προτεινόμενο ημερήσιο πρόγραμμα
 • - Σας παρέχουμε αναλυτικές οδηγίες για το πως θα φτάσετε στο ξενοδοχείο σας
 • - Σας παρέχουμε την δυνατότητα να κλείσετε μουσεία/δραστηριότητες μέσα από το γραφείο μας
 • - Σας προτείνουμε ημερήσιες αποδράσεις
 • - Αναλαμβάνουμε να πραγματοποιήσουμε τα check in και την προσθήκη πρόσθετων υπηρεσιών από τις αεροπορικές